مقدمه نویسنده

در وادی علم ، مشاهدات و تجارب از ارزشمند ترین  راه های وصول به سوی مطلوب است ، تا آنجا که پروفسور انیشتین که از گران سنگان تاریخ علم به حساب می آید ، شاهد و  مثال آوردن در مساله را نه تنها یکی از راه های اثبات ادله می داند ، بلکه الحاح دارد که تنها ترین راه موثر برای اثبات اقامه ی ادله این امر است.

بدین سبب در اثبات و وصول معرفت و دانش ، از حسب الحال بزرگان علم مفروض سخن ها رانده شده و کتبی گرانقدر از نویسندگانی فرزانه در این وادی به یادگار مانده است. از کتب شرح الاحوال بزرگان دین همچون نهج البلاغه اثر ارزشمند سید رضی، که مشحون از تجارب ، رفتارها و عقاید ناب بزرگواران الهی است که بگذریم ، کتبی همچون تذکره الاولیای شیخ فریدالدین عطار نیشابوری،اسرار التوحید فی مقامات الشیخ ابو سعید  ابو الخیر و پله پله تا ملاقات خدا استاد زرین کوب از رعنا ترین الفاظ و فاخر ترین ادبیات در شناساندن اسطوره های علم و فضل و فرهنگ ، تصویری ژرف به نمایش نهاده و آدمی را با احوال و آداب این دل ربایانِ عقل و هوش تا سرحد رخصت تقریر پیوند می دهد.

در روزهای حزن انگیزی که در ماتم مصیبت وارده ی آن رحیل فرزانه در مجالس پاسداشت و بزرگداشت ایشان و به هنگام  تلبس خلف صالحشان به جامه ی روحانیت ، یار دیرین و صدیق شریفشان ، مرحوم حاج سید عباس ابوترابی(ره) ، فرزندان را لسان صدق شخص پس از حیات برشمردند که رفتار و کردارشان نشانه ی راه و روش و مسلک پیموده شده ی والدین است با این منش و در سال های پس از ممات ایشان ، کردارها و رفتار های ایشان همواره در نزد بستگان ، اولاد و احفاد و اصدقای آن مرحوم، شاهینی برای سنجش ها قرار گرفته و ذکر آن در مجالسات و مراودات در نزدآنان معمول بوده است ، تا آنجا که باری در مجلسی عمومی ، یکی از شاگردان  ایشان خطاب به بیت آن مرحوم درخواست اهل حوزه و علاقه مندان کردار و رفتار ایشان که زبانزد دوستان و مجاورین بود را موکدا ابلاغ نمود ؛ این نکات به همراه انگیزشی درونی در جهت انتقال این مفاهیم ارزشمند به نسل و نسب خویش که از گوهری برونی  و نسبی متعالی برخاسته اند ، موجب گردیده است تا نوشتار پیش روی را برای پرورش گوهر درونشان ، یعنی عقل و دل مهیا سازم تا ایشان را به رفتار آن خوش رفتار "سامت در لغت به معنی خوش رفتار است" رهنمون باشم.

/ 0 نظر / 8 بازدید